EBSCO олон улсын мэдээллийн сангийн эрх нээгдлээ.


Олон улсын EBSCO мэдээллийн санг ашиглах нэг жилийн эрхийг профессор багш, судлаач, оюутан, уншигчдадаа зориулж ШУТИС-ийн номын сан авлаа. Инженер, техник технологийн чиглэлийн Energy & Power Source (EPS)Applied Science & Technology Source UltimateEngineering SourceComputer & Applied Sciences Completе болон дагалдах Library, information Science &Technology AbstractTeacher Reference CenterGreen file багцуудаас бүрдсэн тус мэдээллийн санг та бүхэн сургалт судалгааны ажилдаа идэвхтэй ашиглана уу.   http://search.ebscohost.com

 

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ НОМЫН САН
Bookmark and Share
/* */