Wiley туршилтын эрх нээгдлээ


 

 

МНСК болон Wiley хамтын ажиллагааны хүрээнд 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл тус хэвлэлийн газрын сэтгүүлүүдийг үзэх туршилтын эрх нээгдэж байна.

Wiley нь дэлхийн тэргүүлэх хэвлэн нийтлэгчдийн нэг бөгөөд 1600 гаруй сэтгүүлүүдийн 8 сая орчим эрдэм шинжилгээний өгүүллийн мэдээллийн сантай.

Туршилтын хугацаанд шинжлэх ухааны бүх салбаруудын 1400 орчим сэтгүүлүүдийг зөвхөн ШУТИС-ийн сүлжээнээс холбогдон үзэх боломжийг олгож байна.

 
Bookmark and Share
/* */