Инженерийн бүтээцийн бетоны өгөршилт ба хүйтэн тэсвэрлэлт

Номонд инженерийн бүтээцийн бетон, төмөрбетоны хүйтний өгөршлийн физик химийн үндэс, хүйтэн тэсвэрлэлтийг дээшлүүлэх талаарх гадаадын болон зохиолчдын явуулсан онол, туршилтын судалгааны үр дүнг нэгтгэсэн байна.

 

дэлгэрэнгүй

Инженерийн бүтээцийн бетоны өгөршилт ба хүйтэн тэсвэрлэлт