Чингис хааны менежментийн товчоон

Энэхүү номонд: Чингис хааны менежмент бол дэлхийн орчин үеийн менежментийн хөгжлийн үндэс болон даяаршиж буйг Монголын нууц товчооны баримтаар нотлон үзүүлжээ.

 

дэлгэрэнгүй

Чингис хааны менежментийн товчоон