Сургалтын технологи ба арга

Сургалтын технологи, арга зүйгээ шинэчлэхэд сургалтын талаархи гол үзэл, онолууд, боловсролд гарч байгаа шинэ үзэл санаа, бусад орны сургуулийн туршлага арга зүй, багш судлаачдын чадвараас суралцахад энэ ном тусална.

 

дэлгэрэнгүй

Сургалтын технологи ба арга