Татварын онол, оновчлол загварчлал

Энэ бүтээлд татварын онол, аргазүйг оновчлолын онолын үүднээс авч үзсэн төдийгүй орчин үед татварын онол нь бүхэлдээ оновчлолын онол дээр суурилсан гэдгийг онцлон харуулсан байна.

 

дэлгэрэнгүй

Татварын онол, оновчлол загварчлал