Дээд боловсрол мэргэжлийн лавлах

Уг номыг зөвхөн элсэгч, эцэг эхчүүд ашиглаад зогсохгүй их, дээд болон ерөнхий боловсролын сургуулиуд, ажил олгогчид холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд ч үйл ажиллагаандаа хэрэглэх боломжтой юм.

 

дэлгэрэнгүй

Дээд боловсрол мэргэжлийн лавлах