Ахлах мэргэжилтэн


ШУТТНС-ийн Ахлах мэргэжилтэн О.Ариунжаргал /магистр/

•    Номын сангийн програм хангамж

•    ШУТИС-ийн номын сангийн электрон каталогийн аюулгүй байдал

•    Номын сангийн техник тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа

•    Онлайн мэдээллийн сан, е-Ном, е-Сэтгүүлийг уншигчдад хүргэх, захиалах

•    Номын санд болж буй үйл ажиллагааны тухай мэдээ, мэдээллийг бэлтгэн веб сайтаар мэдээлэх. 

•    Номын сангийн веб сайтыг хөгжүүлэх

•    Номын сангийн танилцуулга (видео, зурган), урилга, санамж, зөвлөмж бэлтгэх  

•    Гадаадын их, дээд сургуулийн номын сангийн ажлыг судлан, номын санд  хэрэгжүүлэхШинжлэх Ухаан Технологийн төв номын сангийн хурал, зөвлөгөөн, уулзалт ярилцлага зохион байгуулах зориулалттай  хурлын танхим, уулзалтын танхимын захиалгыг авч, номын сангийн үйлчилгээний журмын дагуу тооцоог хийх.

 

 

 

 

 
Bookmark and Share