Мэргэжилтэн


 

 
Мэргэжилтэн Б.Эрдэнэцэцэг /магистр/  

•    ШУТНС-ийн номын сангийн номын санчдад  мэргэжил, арга зүйн  заавар зөвлөгөө өгөх

•   Уншигчдаас номын сангийн үйлчилгээтэй холбогдон гарсан санал, хүсэлтийг  тухай бүр шийдвэрлэх

•    Гадаадын их, дээд сургуулийн номын сангийн ажлыг судлан,  номын санд  хэрэгжүүлэх

•    Номын сангийн төлөвлөгөө, тайланг гаргах

•    Номын санч, уншигчдын дунд сургалтуудыг шат дараатай зохион явуулах

 

 

 
Bookmark and Share
/* */