Номзүйч


Лавлагаа авах бол энд дарна уу!

Номзүйч Э.Солонго /магистр/
•    Мэдээллийн технологид суурилсан лавлагаа номзүйн үйлчилгээ

•    Номын фондын бүтцэд дүгнэлт хийж ерөнхий эрдмийн болон мэргэжлийн номын судалгаа гаргах

•    ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн болон төв номын сангийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны мэдээ, тайлан, тооцоо судалгааг гаргах

•    Номын сангийн фондонд шинээр ирж байгаа ном, гарын авлага, эрдэм шинжилгээний ажил, сонин сэтгүүлийг бүртгэн электрон каталогт оруулж, холбогдох техник ажиллагааг хийж, журмын дагуу үйлчилгээнд  гаргах

•    ШУТИС-ийн номын сангийн нэгдсэн мэдээллийн санг тогтмол хийх

•    Уншигчдын лавлагаа, эрэлт хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийж ном зүй, лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээг сайжруулах

•    Лавлагаа номзүйн ажлын заавар, зөвлөмж бэлтгэх төв болон бүрэлдэхүүн салбар сургуулиудын номын санчдад лавлагаа номзүйн арга ажиллагааг танилцуулан зөвлөгөө өгөх

•    Номын санд шинэр ирж байгаа ном, сэтгүүл, хэвлэлийн мэдээг онлайн болон  
•    ШУТИС-ийн профессор багш нарын бүтээлийн нэгдсэн номзүйн бүртгэлийг хийх, нийтийн хүртээл болгох

•    Номын сангийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаарх мэдээг холбогдох сэтгүүлд өгөх

•    Номын сангаас зохион байгуулж байгаа сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн зохион байгуулахBookmark and Share
/* */