A


Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
1 Алимаа Б.  

Газрын тосны шинж чанарт гүний хүчин зүйлийн нөлөөлөл  /Тосон-Уул, Зүүнбаянгийн ордуудын жигээн дээр/

2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
2 Алтангэрэл А. Монгол хэлний яриа танилтын судалгаа 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
3 Алтанхуяг Д. Баян-Айргийн цул сульфидын хүдэржилтийн гарал үүсэл 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
4 Алтансүх Д. Инженерийн графикийн сургалтаар оюутны зохион бүтээх чадварыг хөгжүүлэх нь 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
5 Алтанцэцэг Я. Буудайн шинж чанараас хамааруулан гурил үйлдвэрлэлийн технологийг боловсронгуй болгох нь 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
6 Алтанцэцэг Ж. Орчин үеийн геодинамикийн үзэгдлүүдийг геодезийн давтан хэмжилтийн аргаар судлах нь 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
7 Алтантуяа Б. Нэгэн төрлийн бус нунтаг материалыг агаарын урсгалаар ялгах ангилуурын судалгаа, шинэ хийцийн боловсруулалт 1998 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
8 Амаржаргал С. Галт уулын шаарыг бохир усны гуравдагч цэвэрлэгээнд хэрэглэх судалгаа 1999 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
9 Амаржаргал Т. Нийгмийн ажлын хүмүүнлэг чиг хандлагын ёс зүйн үндэслэгээ 2004

ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

10 Амарсайхан Д. Газарзүйн мэдээллийн системийг тандах судлахуй мэдээ, мэдлэгт тулгуурласан аргаар баяжуулах нь 1997 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
11 Амгалан Ж. Хөнгөн тоосго түүгээр хийсэн хавтгайлжийн судалгаа 2000 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
12 Амгаланбаатар Д. Цахилгаан шугам сүлжээний горимын параметрийг оновчлох нь 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
13 Ариунаа Х. Валютын ханшийн хэлбэлзлийн судалгаа, үр дүн 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
14 Ариунболд С. Түргэн элэгддэг эд ангиудын элэгдлийг трибологийн аргаар бууруулах судалгаа /Монгол орны төмөр замын тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний жишээн дээр/ 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
15 Ариун-Оргил О. Газрын тосны олборлолтонд парафин хуримтлалын нөлөөлөл /Тосон-Уулын ордын жишээн дээр/ 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
16 Ариунболор П. Богино холбогдсон ротортой асинхрон хөдөлгүүрийн динамик загварчлал 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
17 Ариунболор Д.      
18 Асралт Б. Хотын нийтийн дээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох асуудал /Нийслэл Улаанбаатар хотын жишээн дээр/ 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
19 Аюурсэд Ж. Монгол орны ой ашиглалтын баруун бүсэд шинэсэн зүсмэл материалыг атмосферийн аргаар хатаах зохистой горимын судалгаа, боловсруулалт 2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
20 Аюурзана Ц. Тархсан параметртай системийн математик загвар, удирдлагын алгоритмын боловсруулалт 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
21 Алдармаа Ч. Хүчтэй лазерийн орноор устөрөгчийн атомыг өдөөх ба иончлох процессын судалгаа 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
22 Алимаа Ж. Онлайн сургалтын агуулга хөгжүүлэх арга зүйн асуудал 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
23 Алтангэрэл Д. Исследование проектной производительности угольных карьеров с учетом её вероятностных характеристик 1990 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
24 Алтанцэцэг Ж. Монгол орны олон жилийн цэвдэгт бүс нутагт барилга, байгууламжийн буурь, суурь төсөллөх онол-туршилтын судалгаа 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
25 Ambarish Pandey A Strategic Framework for Implementation of Knowledge Management System in Higher Education Institutions in Mongolia 2016 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  АЛТАНЗАГАС О. Ү-ХЭЛБЭРИЙН ХАВИРГАТ САРААЛЖИН ХОЛБООСЫГ ГАН-ТӨМӨРБЕТОН БҮТЭЭЦЭД ХЭРЭГЛЭХ СУДАЛГАА 2017 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  АРИУНТУЯА Д. МОНГОЛЫН АРЬС ШИР БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖЛИЙН СУДАЛГАА 2017 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  АРИУНЖАРГАЛ Б. БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ИННОВАЦИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО БҮРДҮҮЛЭХ АСУУДАЛ 2018 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  АЮУШ А. ИХ СУРГУУЛИЙН УРАМШУУЛЛЫН СИСТЕМИЙН СУДАЛГАА 2018 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХBookmark and Share
/* */