Ж


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  Жавзан Ч. Говийн дорнод хэсэгт газар доорхи усны химийн найрлага бүрэлдэх онцлог, чанарыг сайжруулж ашиглах боломж 2001 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жавзансүрэн Ж. Нийтийн мессэж үйлчилгээ ба түүний хэрэгцээг урьдчилан тооцоолох судалгаа 2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  ЖАВЗМАА Ц. Монгол улс дахь халдварт бус өвчлөлийн тархалтыг өгөгдөл тандалтын зарим аргаар боловсруулах нь 2017 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жамъяндорж П. Дулааны цахилгаан станцын хэмжилт-хяналтын системийг боловсронгуй болгох судалгаа 2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жанайдаров К.Д. Совершенствование породных и продуктивных качеств симментальных скота в условиях Северо-Востока Казахстана 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жанчивдорж Н. Хүнсний аюулгүй байдлын технологийн үндсүүдийн судалгаа 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  ЖАРГАЛ Г. Аж ахуйн нэгжийн инновацийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээний арга зүйн асуудал 2019 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  ЖАРГАЛБАТ П. МОНГОЛ ОРНЫ ФОСФОРИТЫН ЭРДСҮҮДИЙН БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙН МЕХАНОХИМИЙН ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХЬ КРИСТАЛЛ БҮТЦИЙН СУДАЛГАА 2016 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жаргалсайхан Л. НҮҮРСНИЙ ИЛ УУРХАЙН АЖЛЫН БУС ХАЖУУГИЙН ТОГТВОРЖИЛТОД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ 2018 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жаргалсайхан Е. Нийтийн тээврийн масшрутын сүлжээ, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудал 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жаргалсайхан Ч. Жолоодлогын тусгай талбай ашиглан жолооч бэлтгэх сургалтыг төгөлдөржүүлэх 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жаргалтуяа П. Бүтээгдэхүүний хөгжлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь  2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */