О


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  Одгэрэл Б. Монгол улсын шуудан холбооны үйлчилгээний хэрэгцээг урьдчилан тооцоолох судалгаа 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Одгэрэл Ө. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын бодлогын судалгааны зарим асуудал 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Одмаа П. Нэхмэлийн салбархт аж үйлдвэрийн кластерийг хөгжүүлэх асуудал 2016 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Одонхишиг Б. Хоногийн давтамжтай үечилсэн эрчим хүчний үүсвэр ашигласан барилгын халаалтын системийн дулааны аккумляторын судалгаа, боловсруулалт 2015 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Олзвойбаатар Л. ХАЯГДАЛ БЕТОНЫ ДАЙРГААР ХИЙСЭН ДҮҮРГЭГЧТЭЙ ХҮНД БЕТОНЫ ФИЗИК МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА 2016 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оросоо Л. Монгол орны цаг уур, ашиглалтын нөхцөлд нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав (резервуар)-ны найдварт ажиллагааны судалгаа  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  ОРГИЛОН Д. БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ 2017 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Орхонтуул Б. Ил уурхайн автосамосвалын ашиглалтын горимыг судалж, параметрүүдийг тодорхойлох аргачлал боловсруулах ( Диссертаци ) 2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Отгонбүзмаа Б. Чаналгын гурилан бүтээгдэхүүн "Боорцог" үйлдвэрлэлийн технологийн зарим асуудлуудын судалгаа 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Отгонцэцэг Л. Технологийн хөгжлийн удирдлагийн тогтолцоог бүрдүүлэх нь  1999 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Очирбат Б. Бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн бодлогыг системийн динамик загварчлалын аргаар боловсруулах нь   2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюун Д. Багануурын нүүрсний ордын газар доорхи усны техноген горимын онцлог  2001 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  ОЮУНАА Ж. НҮҮРСНИЙ ИЛ УУРХАЙН ДОТООД ТЭЭВРЭЭС ҮҮСЭХ ТООСЫГ БУУРУУЛАХ СУДАЛГАА 2017 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунбилэг Д. Үнсэн барьцалдагч түүгээр хийсэн бетоны физик-механик шинж чанарын судалгаа, технологийн боловсруулалт  2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунбилэг З. Монголын чулуун дурсгалын консервацийн асуудал 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунгэрэл С. Баянхонгор дүүргийн палеозойн гранитоид сериүдийн петрографи, петрохими  2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунжаргал Ч. Монгол бяслагийн ээдэм шахах процессийн судалгаа, төхөөрөмжийн параметрийн оновчлол 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунтунгалаг Х. Үйлдвэрийн шингэн хаягдлын хүнд металлыг бууруулахад байгалийн цеолит ашиглах нь 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунтунгалаг Я. Аж үйлдвэрийн газрын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зарим асуудал   2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунхүү Ө. Саран Хөхөө тууж"-ийн нэгэн монгол эхэд хийсэн судалгаа 2015 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунцэцэг Л. Батлан хамгаалах салбарын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний онол аргазүйн зарим асуудал 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунчимэг Б. Ашигт малтмалын ордын ашиглалтын үндсэн параметрүүдийг оновчлох нь 2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунчимэг Б. Монгол тарагны байгалийн хөрөнгөний микробиологи, технологийн судалгаа   2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунчимэг Б. Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх арга замын судалгаа   2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Оюунчимэг Р. Оюу толгойн Хьюго Даммитт зэс-алт порфирын ордын сульфидын эвшил ба алтны хүдэржилтийн зүй тогтол  2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */