П


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  ПҮРЭВДАШ Д. ЦАХИЛГААН ЭНЕРГИЙН ЧАНАР, ДЭЭД ГАРМОНИКЫН АГУУЛАМЖИЙН СУДАЛГАА 2019 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Пүрэвдолгор Л. Эукариот эсийн хуваагдлын G1-S шилжилтийн математик загварчлал, шинжилгээ 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Пүрэвдорж Г. Монголын нарны эрчмийн нөөцийн үнэлгээ ба эх газрын эрс тэс уур амьсгалын нөхцөлд зохицсон нарны хүлэмжийн судалгаа, түүний оновчтой хувилбарыг боловсруулах 1998 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Пүрэвжав М. Зарим хоолны элэг хамгаалах шинж чанар, технологийн судалгаа  2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Пүрэвжаргал Б. Зарим сортын буудайг ус, дулаанаар боловсруулах технологийн горимын оновчлол 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Пүрэвсүрэн Б. Хэлний онтологи агуулгын философи-соёлын харьцуулсан судалгаа 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Пүрэвсүрэн Ж. Экстремал утгуудийн статистик хаос динамик ба тэдгээрийн хэрэглээ 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Пүрэв-Эрдэнэ Э. Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлт болон хугацааны өөрчлөлтөөс хамаарсан хотын орон зайн бүтэц, хэлбэршлийн судалгаа  2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */