Annual Reviews


Annual Reviews - Мэдээлийн сан  http://www.annualreviews.org

Био-анагаах, амьдрах ухаан, байгалийн болон нийгмийн шинжлэх ухааны салбаруудын бүтээлүүдэд жил бүр бүхий л талаас нь нэр хүндтэй эрдэмтэд өндөр түвшиний дүгнэлтийг оюутан, судлаач нарт зориулан хийдэг.

Салбарууд:

  • Biomedical/Life Sciences
  • Physical Sciences
  • Social Sciences
  • Economics
Bookmark and Share