Geological Society


Geological Society - The Lyell Collection Complete  http://www.geolsoc.org.uk/

Их Британи улсын Геологийн Нийгэмлэгийн гаргасан сэтгүүлийн шинэ, архивын хэвлэлт, тусгай хэвлэлт ном зэргийг агуулсан цахим эх үүсвэр юм.

1811 оноос хойш хэвлэгдэн гарсан геологи, газарзүйн шинжлэх ухааны хамгийн өндөр чанартай гол бүтээлүүдийг үзэх боломжтой.

Салбарууд:

  • Геологи
  • Дэлхийшинжлэхухаан
Bookmark and Share