Liverpool University Press


Liverpool University Press  http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/

 Liverpool University Press (LUP) нь 1899 онд байгууллагдсан Их Британи улсын түүхэнд хамгийн эртний гурав дахь их сургуулийн хэвлэлийн газар. Тус хэвлэлийн газар нь салбарын нэр хүндтэй шагнал бүхий хурдацтай хөгжиж байгаа бөгөөд жил бүр 75 ном, 25 эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийг уран зохиол, орчин үеийн хэл, түүх, визиуал соёл үндсэн салбаруудаар гаргадаг. Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүд нь уран зохиол, хэл, соёл судлал, шашин судлал, төлөвлөлт-planningсалбарууд зэрэг өргөн цар хүрээг хамарсан салбартаа нэр хүндтэй.
Bookmark and Share