Royal Society of Medicine Journals Collection


Royal Society of Medicine Journals Collection  http://www.sagepub.com/

 

Вангийн Нийгэмлэгийн Эрүүл мэндийн салбарын сэтгүүлүүд – Sage нь үндсэн судалгаанаас эхлээд клиникийн практик хүртлэх өргөн цар хүрээг хамарсанбүтээлтэй.  Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM) нь эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд тулгарч буй асуудлуудыг өргөн хүрээтэй гүнзгий судлах, хамгийн олон мэдээлэл унших боломжтой салбарын тэргүүлэх бүтээл.

 

Impact Factors

Acta Radiologica

2.009

Acta Radiologica Short Reports

0

Annals of Clinical Biochemistry

2.119

Clinical Ethics

0

Clinical Risk

0

Experimental Biology and Medicine

2.542

Hand Therapy

0

Handbook of Practice Management

0

Health Services Management Research

0

International Journal of Care Coordination

0

International Journal of STD and AIDS

1.3

Journal of Health Services Research and Policy

1.786

Journal of Medical Biography

0

Journal of Medical Screening

1.75

Journal of Telemedicine and Telecare

1.377

Journal of the Royal Society of Medicine

1.784

JRSM Cardiovascular Disease

0

JRSM Open

0

Laboratory Animals

1.553

Medicine, Science and the Law

0.569

Medico-Legal Journal

0

Post Reproductive Health

0

Obstetric Medicine

0

Phlebology

1.413

Scottish Medical Journal

0.542

Tropical Doctor

0.347

Ultrasound

0

Vascular   

       0.612
Bookmark and Share