Sage Journals


Sage Journals  http://www.sagepub.com/

Дэлхийн нэр хүнд бүхий 400 гаруй мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоотой хамтран шинжлэх ухааны бүхий салбарын 900 орчим мэргэжлийн сэтгүүлүүд бүхий Шинжлэх ухаан, Технологи болон Анагаахын салбарын тэргүүлэх хэвлэн нийтлэгч. 2014 оны JCR - Journal Citation Reports –д Sage-ийн нийт сэтгүүлийн 60% багтан орсон байдаг.

Үндсэн салбарууд

  • Хүмүүнлэг
  • Нийгмийн шинжлэх ухаан
  • Шинжлэх ухаан, Техник, Эрүүл мэндBookmark and Share