IMF eLibrary


IMF eLibrary  http://www.elibrary.imf.org/

 

Олон улсын валютын сангаас эрхлэн гаргасан нэр хүндтэй дэлхийн эдийн засгийн статистик мэдээлэл, 11000 номтой, дэлхийн болон бүс нутгийн эдийн судалгааны тайлан, дэлхийн эдийн засгийн тогтвортой байдлын тайлан бусад судалгааны тайлангууд үзэх боломжтой. Мэдээллийн архив 1948 оноос хойш, Араб, Хятад, Франц,

Япон, Орос, Испани, Португали зэрэг хэлээр үзэх боломжтой.

Салбарууд:

  • Monetary policy
  • Financial stability
  • Economic development
  • Forecasts and outlooks
  • Poverty reductionBookmark and Share