DOAJ


DOAJ - The Directory of Open Access Journals   http://doaj.org/

DOAJ нь нээлттэй мэдээлэл бүхий олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийг шинжлэх ухааны салбаруудаар болон бусад төрлөөр индекслэгдсэн үнэ төлбөргүйгээр үзэж болох систем.

Тус системд 129 орны 9,515 сэтгүүлүүдээс 2,448,858 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

үзэх боломжтой. Байнга шинэчлэгдэж байдаг.
Bookmark and Share