OpenDOAR


OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories   http://www.opendoar.org/

OpenDOARнь олон улсын судалгааны болон их дээдсургуулиудын нээлттэй мэдээллийн хадгалалт(героsitory)-ын 3314 гаруй төрөлжсөн мэдээллийнсангуудаасхэрэглэгчидүнэтөлбөргүйгээр судалгаа болон сургалт нь хэрэгцээтэй эрдэмшинжилгээний өгүүлэл, ном, статистик, програм хангамж, патент зэрэг бүхий л төрлийн мэдээллийг хайж, өөрдсийн хэрэгцээнд ашиглах боломжтой.




Bookmark and Share