Ном сэлбэн засах


Шинжлэх Ухаан Технологийн тєв номын сан нь 2008 онд VТДС-ийн Хэвлэлийн технологийн профессорын багтай хамтарч “Шинжлэх Ухаан Технологийн тєв номын сангийн ховор, хуучин номыг сэргээн засварлах ажил тєсєл”-ийг 2 жилийн хугацаатай хэрэгжvvлсэн. Төслийг хэрэгжүүлснээр бүрэлдэхүүн сургууль, бусад их дээд сургуулийн номын сан-мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан сэлбэн засах сургалтыг бие даан явуулах боломжтой болсон. Сэлбэн засах материалд уншигчдын гараар элэгдэлд орсон ном сурах бичиг, гарын авлагыг дахин сэргээх замаар сэлбэн засдаг.
Bookmark and Share