Үйлчилгээний нэгж


    Монгол улсын засгийн газраас гаргасан “Цахим Монгол” үндэсний  хөтөлбөр, БСШУЯ-ны номын санг хөгжүүлэх бодлого,  ШУТИС-ийг хөгжүүлэх 2015 хүртэлх Мастер төлөвлөгөөнд электрон номын сан байгуулах ажил тусгагдаж энэ ажлын хүрээнд электрон номын уншлагын танхим байгуулан, “Е-номын сангийн хөтөлбөр” боловсруулж номын сангийн үйлчилгээнд дэвшилтэт шинэ технологийг нэвтрүүлж ШУТИС-ийн төв болон  бүрэлдэхүүн сургуулиудын номын сангийн электрон каталогийн нэгдсэн сүлжээ, төрөлжсөн мэдээллийн сан бүрдүүлж улмаар электрон номын санг зохион байгуулах зорилготой ажиллаж байна.

 

Тогтмол хэвлэл
ЭШ-ний уншлагын танхим
Е-уншлагын танхим
Горная книга Монголия судалгааны танхим
Русский мир төв
Уншлагын танхим 1
Уншлагын танхим 2
Уншлагын танхим 3
Оюутны бие даалт
Bookmark and Share
/* */